kartofler - Mejnerts

kartofler

De gunstige jordbundsforhold på Lammefjorden, giver kartoflerne optimale betingelser og belønner os ved at være særdeles velsmagende, lyse i kødet og bidfaste.

Vi bruger højtforædlede sorter af læggekartofler, som er specielt udvalgt til den gamle havbund. Læggekartoflerne bliver skånsomt lagt i jorden om foråret og behandles skånsomt under dens vækst. Under hele dyrkningsprocessen har vi optimeret miljøforholdende ved at bruge GPS systemer i traktorene, således at vi hvert år kører i faste kørespor og arbejder på flere kartoffelrækker ad gangen. Således belastes jordbunden mindre og vi imødekommer et lavere forbrug af CO2 udslip.

Når kartoflen er kommet op af jorden, bliver den straks kørt til pakkeri eller på køl. Opbevaringen sker ved nedkøling til ca. 1 grad således at kartoflen holder på sine næringsstoffer og fastholder sit gode bid.