Marken - Mejnerts

Marken

For at opnå et bæredygtigt landbrug, kræves en stor palette af værktøjer, parametre & teknikker. Hos Mejnerts fokuserer vi på, at producere 100% bæredygtigt.

Sædskift

For at drive et godt planteavl, skal man have et bredt sædskifte med så mange forskellige afgrøder som muligt. Dette skal være med til at holde jorden frugtbar,  og give dyrelivet mulighed for at skjule sig gennem vækstsæsonen. For at optimere udbytte og plantemateriale gælder det om at få kvælstoffikserene planter med i sædskiftet. Kvælstoffikserene planter er bla. Hvidkløver, ærter og hestebønner.

Et sædskifte er rotation af afgrøder. Forskellige afgrøder er Korn( hvede, rug, havre, byg, spelt og emmer), raps, frøgræsser og frøproduktion (hørfrø og kløver frø) 
Kornet er en råvarer der kan forarbejdes til fødevare, mest udbredt er mel til brød, havregryn til morgenmad og byg til perlebyg.

Kløver

I vores sædskifte bruger vi ofte hvidkløver som udlæg i mange af markerne, så når kornet er høstet, vil kløveren stå og få lys til at kunne lave fotosyntese og det er her planten fiksere frit kvælstof fra luften og binder det i jorden. Udover at hvidkløveren producere kvælstof forbedre den også jordstrukturen, da dens mange rødder strækker sig langt og løsner jorden. 


Kvælstof – grøngødning

I forhold til økologireglerne må vi importere 70kgN/ha gylle fra en konventionel husdyrsproduktion. I vores tilfælde hjælper vi en god landmandskollega af med hans svinegylle, så han kan koncentrer sig om at passe sine grise.

Svinegyllen bliver givet til planterne i foråret, hvor væksten af planterne er høj. Planterne har brug for kvælstof for at vokse. Det kan sammenlignes med, at vi mennesker skal spise for at få energi, så skal planterne have kvælstof og andre nærringsstoffer for at holde sig sunde og gro.

Nærringsstoffer er vigtige byggesten i planternes udvikling, og det er også her at et bredt sædskifte er vigtigt for at holde balance i de byggesten, der vil være til rådighed for planterne i vækstsæsonerne.


Halm til tvedemose – kompost

Halm skal som udgangspunkt blive i jorden, for at fjerne så lidt plantemateriale som muligt, men i vores tilfælde har vi en rigtig god samarbejdspartner Tvedemose Champignons. Tvedemose har brug for økologisk halm til at kunne gro økologiske champignons, derfor hjælper vi dem ved at presse halm på vores marker, sætte det i halmlade om sommeren, så halmen står tørt over vinteren indtil de skal bruge det.

Når halmen ender hos Tvedemose champignons, blandes det med økologisk hestemøg og kyllingemøg, og bliver til en specielt kompost som champignons gror i.

Efter champignons er høstet/plukket køres den resterende kompost ud til vores marker igen og bliver spredt med møgspreder. Herved tilbageføres halmresterne til jorden og beriger jorden. Kompost er vigtigt for specielt den lerjorder som vi har, da den er med til at gøre lerjorden løs og nemmere at bearbejde.
 

Vejret

Landbruget er ét med naturen og derfor er vi også meget påvirket af vejret hele året rundt. Som beskrevet tidligere har planterne brug for næringsstoffer, men regn, sol og frost er 3 vigtige faktorer som vi er afhængige af.

Regn = vand som planten har brug for til at kunne transportere næringsstofferne rundt, og til at fotosyntesen fungerer.

Sol= energi, som er den anden vigtige del af fotosyntesen. Fotosyntesen er det der ”driver værket” i planten, den er med til at lave celledelinger, så planten kan vokse. 

Frost = får vinterafgrøderne til at gå i hi, og når varmen kommer tilbage i foråret genstarter væksten i planten. De vinterafgrøder man bruger i dag er fremavlet til at kunne modstå frostgrader. Men meget er det ukrudt der kunne være i marken, kan på samme måde ikke tåle længerevarende frost og vil i de kolde vintre dø. Derfor kan vi godt lide kolde vintre med længerevarende frost, så vejret kan bekæmpe ukrudt.

Vand, sol og frost kan desværre godt falde på tidspunkter hvor planterne ikke er parrate til det, eller også udeblive disse helt. For meget sol og intet vand om foråret, kan lave store skader på planterne, og meget vand men inden sol, giver gode betingelser for svampe og påvirker plantens vækst negativt. Men meget sol og meget vand giver rigtig gode og sunde planter med stor vækst. Derfor vil man tit og ofte høre at vi tænker meget på vejret som landmænd. 
 

Kornsorter

Hos Mejnerts landbrug dyrker vi mange forskellige slags korn. Almindelig brødhvede, ølandshvede, emmer, spelt, svedjerug, almindelig brødrug, malt byg, nøgenbyg, havre, og glutenfri havre.

Udover korn dyrker vi også raps til madolie, frøgræs til foderblandinger, hvidkløver frø til foderblandinger og grøngødningsudlæg samt hørfrø til brødblandinger. Grønærter til konsum frost.
 

Maskinpark

Vores moderne maskinpark er med maskiner, der kan håndtere de opgaver marken kræver. Vi har mange forskellige maskiner der kan bearbejde jorden på forskellige måder, så vi kan bekæmpe ukrudtet.

Vi udskifter jævnligt maskiner, så de passer ind i vores sædskifte med mange afgrøder. Økologisk planteavl kræver rettidig omhu, derfor har vi også stor kapacitet, hvad angår traktorer og redskaber. Rettidig omhu er altafgørende for at holde ukrudt nede og planterne sunde. 

Video